Πυρανίχνευση – Πυρασφάλεια

ETECAT ALARM SYS
FIRE SAFETY-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Τα συστήματα πυρανίχνευσης είναι ένα μέσο επισήμανσης πιθανής πυρκαγιάς.
Με ένα τέτοιο σύστημα επιτυγχάνουμε προειδοποίηση για την έναρξη της πυρκαγιάς στον ελάχιστο δυνατό χρόνο , εξασφαλίζοντας συνεχή επιτήρηση και υψηλή αξιοπιστία .
Ένα σύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει :Πίνακα πυρανίχνευσης , αυτόματους ανιχνευτές , Μπουτόν συναγερμού και φαροσειρηνες .

Η Εταιρία μας διαθετει,εγκαθιστα και υποστηρίζει τα κορυφαία συστήματα πυρανίχνευσης GENERAL ELECTRIC(KILSEN),NAPCO,COFEM,MEMVIER, GLOBAL FIRE
Tα συστηματα αυτά διαθέτουν υψηλή πιστότητα λειτουργίας και παρέχουν αυτοπεποίθηση στον εγκαταστάτη και σιγουριά στον χρηστή.
Είναι εξελιγμένης τεχνολογιας,χρησιμοποιειται η τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών και διαχωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγόριες.

Την συμβατική , την διεθυνσιοδοτημενη και την μεικτη.
Πληρουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρωτοκολλά της Ε.Ε καθώς
και τους κανονισμούς περί προληπτικής πυροπροστασίας του Π.Σ